Din personlige revisor

EN GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED


Som godkendt revisionsvirksomhed opfylder virksomheden kravene i Revisorloven.


Jeg er medlem af FDR - Foreningen Danske Revisorer. Foreningen er en brancheorganisation for godkendte og ikke godkendte revisorer.


Læs gerne mere, så vi kan lære hinanden at kende!

Som din personlige revisor

vil jeg altid være den du får kontakt med, når du ringer, sender SMS eller sender en mail.

ARBEJDSOMRÅDER


Jeg assisterer med løn, bogføring, moms, kvartalsregnskaber, årsrapporter, regnskaber, budgetter, samt ved virksomhedsomdannelser.

Jeg afgiver erklæringer i forbindelse med revison, udvidet gennemgang, review og assistance.


KUNDER


Jeg hjælper aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), selvstændig erhvervsdrivende samt interressentskaber (I/S).
Derudover også private med bl.a. forældrelejligheder.

SKAT FOR SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE


Selvstændig erhvervsdrivende kan vælge mellem tre forskellige beskatningsregler.

  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen
  • Beskatning efter personskatteloven.
  • Jeg hjælper med valg af beskatning af virksomhedresultatet.