DIGITAL BOGFØRING

Bruger du ikke et online bogføringssystem, anbefaler jeg opstart så det er klart ved årsafslutningen.

 

I KRAFTTAGELSE AF DEN NYE BOGFØRINGSLOV

 1. Bogføringsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og 1.1., 1.2. og 1.3. skal udarbejdes (NU).
  1. Se https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing
 2. Januar 2024 skal selskaber bogføre i et digitalt bogføringssystem (se 2.1.).
 3. Juli 2024 skal virksomheder der anvender ikke-registreret bogføringssystem sikre at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystem.
 4. Januar 2026 skal virksomheder og foreninger med en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk bogføre i et digitalt bogføringssystem (se 2b).
 5. Juli 2026 skal ikke regnskabspligtige virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. der anvender et ikke-registreret bogføringssystem sikre, at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystem.

 

HVILKE VIRKSOMHEDER OG HVAD SKAL UDFØRES

 1. DER SKAL UDARBEJDES EN BESKRIVELSE AF
  1. procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres.
  2. procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale, opbevares på en betryggende vis.
  3. hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne efter 1.1.. og 1.2..
 2. HVILKE VIRKSOMHEDER
  1. Alle selskaber, uanset størrelse.
  2. Erhvervsdrivende med en omsætning større end 300.000 kr. i 2 på hinanden følgende indkomstår.
 3. ET DIGITALT BOGFØRINGSSYSTEM SKAL OPFYLDE FØLGENDE KRAV
  1. Understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år.
  2. Opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, og sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.
  3. Understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.
 4. KRAV TIL UDBYDERE AF DIGITALE BOGFØRINGSSYSTEMER
  1. Anmeldte og kontrollerede bogføringssystemer registreres hos Erhvervsstyrelsen.
   1. Årsregnskabsloven nye § 138 a kræver at selskaber skal oplyse hvilket digitalt bogføringssystem der benyttes.
  2. Ikke anmeldte og kontrollerede bogføringssystemer.
   1. Selskaber skal der oplyses hvilke bogføringssystem der benyttes.
   2. Erhvervsstyrelsen kan tvangsopløse hvis bogføringssystemet ikke opfylder reglerne.